Regulamin:

  1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na nr faxu 412421803 lub na adres e-mail: konferencja@basenypolskie.pl oraz przekazanie przelewem kwoty wynikającej z pkt. 7 na konto Organizatora: PKO BP S.A. Oddział w Ostrowcu Św. 31 1020 2674 0000 2902 0016 7023 (tylko po otrzymaniu faktury pro forma lub faktury VAT).
  2. W przypadku rezygnacji z udziału na 2 tygodnie przed konferencją Organizator nie zwraca kosztów.
  3. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy.
  4. Rezygnację z udziału w konferencji należy przesłać faksem i potwierdzić telefonicznie.
  5. Dokonując zgłoszenia uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Organizatora w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.