Bezpieczeństwo przede wszystkim

Koło ratunkowe
Koło ratunkowe

Teoria bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej opiera się na zasadzie, że jej użytkownicy przestrzegają pewnych, podanych do publicznej wiadomości reguł zachowania. W ramach tych
reguł konstruuje się system zabezpieczeń w postaci:

  • nadzoru nad przestrzeganiem tych reguł,
  • korekty zachowań społecznie niepożądanych,
  • ewentualnych sankcji za ich popełnienie,
  • reakcji odpowiednich służb w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.

Czytaj dalej

Ocena metod wspomagania dezynfekcji wody basenowej

Czysta woda

Zgodnie z obowiązującymi przepisami woda w basenach publicznych powinna posiadać takie właściwości, które nie będą stanowić zagrożenia dla zdrowia użytkowników, czyli powinna być pozbawiona wszelkich zarazków chorobotwórczych. Takie właściwości wody basenowej zapewnia jej odpowiednia dezynfekcja. Dezynfekcja oznacza zniszczenie zarazków chorobotwórczych za pomocą środków chemicznych i fizycznych. Najczęściej stosowanym środkiem do dezynfekcji wody pitnej i basenowej jest chlor. Jego użycie spełnia wszystkie bakteriologiczne wymagania.

Czytaj dalej

Rozwiązania pozwalające obniżyć koszty eksploatacji krytych pływalni

Wentylacja

Wydaje się, że trudno wymyślić coś nowego w systemach wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania krytych pływalni i rzeczywiście nie dzieje się tu rewolucja, ale powolna ewolucja. Wszystkie zmiany mają obniżyć koszty eksploatacji. Podstawowe kierunki zmian można podzielić na grupy: „przetłoczyć” daną ilość powietrza zużywając jak najmniej energii elektrycznej, podgrzać daną ilość powietrza zużywając jak najmniej energii (cieplnej i/lub elektrycznej), wszystko to co się dzieje w systemach klimatyzacji precyzyjnie kontrolować i monitorować.

Czytaj dalej

Znaczenie norm europejskich EN w projektowaniu obiektów basenowych

Flaga Unii Europejskiej

Stosunkowo mała ilość krajowych przepisów i norm, oraz mała ilość wytycznych projektowych i eksploatacyjnych dotyczących tematyki basenowej, stanowiły do niedawna znaczne utrudnienie w uzyskiwaniu informacji technicznych potrzebnych głównie do projektowania obiektów pływackich. Od pewnego jednak okresu czasu członkostwo Polski w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym oraz sportowe członkostwo Polskiego Związku Pływackiego w FINA (Federation Internationale de Natation) umożliwia korzystanie z szeregu norm i przepisów basenowych nawet w tłumaczeniu pewnej ich ilości na język polski. Podstawą jednak w wydanych normach europejskich są wytyczne dotyczące przede wszystkim bezpieczeństwa użytkowego w obiektach pływackich, wprawdzie ze szczegółowymi danymi technicznymi dotyczącymi ogólnych i sportowych urządzeń, głównie w zakresie wyposażenia basenowego, lecz jedynie z częściową ich instalacją technologiczną.

Czytaj dalej