Kolejnym prelegentem 18. konferencji Baseny Polskie został znany już naszym stałym uczestnikom – Jarosław Jerzy Rypniewski. Pierwsze z jego dwóch wystąpień, podczas kwietniowego spotkania będzie dotyczyło regulacji prawnych oraz rozwiązań organizacyjnych, dotyczących zagadnień udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i pierwszej pomocy przedlekarskiej użytkownikom i pracownikom pływalni.

Jarosław Jerzy Rypniewski – prezes zarządu Uniwers Serwis Sp. z o.o., prezes zarządu Fundacji Ratownictwa BEZPIECZNI NAD WODĄ, psycholog, pedagog, instruktor wykładowca ratownictwa wodnego, wieloletni biegły sądowy w zakresie ratownictwa wodnego, instruktor żeglarstwa PZŻ, kapitan jachtowy PZŻ, instruktor motorowodny PZMWiNW, kapitan motorowodny PZMWiNW, instruktor rekreacji ruchowej – specjalność: żeglarstwo, survival, instruktor rekreacji TKKF – specjalność: sporty wodne, instruktor pierwszej pomocy EFR, płetwonurek CMAS, szef Wodnej Służby Ratowniczej POLRESCUE.