Rentowność basenów to problem większości samorządów, które decydują się na takie inwestycje. Bardzo duży wpływ na przyszłe koszty utrzymania obiektu ma wybór rozwiązań technicznych na etapie planowania i wykonawstwa. Tematyka prelekcji, którą wygłosi Pan Władysław Sobiech z firmy Transcom Sp. z o.o., dotyczyć będzie wyboru technologii uzdatniania wody basenowej i systemu niecek basenowych z punktu widzenia nie tylko kosztów inwestycyjnych a także kosztów późniejszego utrzymania i użytkowania obiektu basenowego.

Na rynku basenów można zaobserwować dwie tak różne od siebie tendencje. Pierwsza tendencja dotyczy wykończenia niecki a druga technologii uzdatniania wody basenowej.

Zaskakującym jest trend dążący do wygenerowania maksymalnych oszczędności na etapie wykonawstwa w zakresie uzdatniania wody basenowej czyli w zakresie, który ma największy wpływ na bezpieczeństwo oraz komfort gości oraz w zakresie, który już na etapie użytkowania jest czynnikiem krytycznie kosztotwórczym.

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na koszty eksploatacji instalacji basenowej to:

 • Wybór technologii basenowej
 • Konstrukcja samych filtrów żwirowych oraz jakość wykonania samej instalacji
 • Zastosowane złoża filtracyjne
 • Sposób prowadzenia płukania filtrów
 • Rodzaj i sposób dozowania środków chemicznych
 • Procesy wspomagające procesy filtracji
 • Automatyzacja

Różnica w kosztach eksploatacji, w zależności od standardu wykonania takiej instalacji może wynosić około 50%.

Drugim trendem, tak bardzo różnym w stosunku do tego opisanego powyżej, jest popularność konstrukcji niecek basenowych ze stali nierdzewnej spawanej, które są najdroższą dostępna technologią na rynku polskim. Przyjmując dla niecek spawanych skręcanych indeks cenowy 100, to inne dostępne technologie wraz z indeksem cenowym to:

 • Technologia mieszana – stal nierdzewna spawana użyta do wykonania ścian i rynny przelewowej w połączeniu z okładzinami porcelanowymi zastosowanymi na dnie basenu – indeks cenowy 75
 • Technologia mieszana – spawana stal nierdzewna, użyta do wykonania ścian i rynny przelewowej w połączeniu z powłokami PVC na dnie basenu – indeks cenowy 70
 • Technologia mechanicznie łączonych paneli ściennych ze stali nierdzewnej, pokrytych na gorąco powłokami PVC w połączeniu z powłokami PVC na dnie basenu – indeks cenowy od 50 do 70
 • Technologia klasyczna żelbetowa z okładzinami porcelanowymi – indeks cenowy od 50 do 60
 • Technologia klasyczne żelbetowa wykładzin ze zgrzewanej folii PVC – indeks cenowy 45
 • Technologia stali ocynkowanej z powłokami PVC – indeks cenowy 40 (bierzemy pod uwagę jedynie folię wzmacnianą oraz z powłoką akrylowaną)
 • Technologia natryskiwanych membran elastomerowych – indeks cenowy od 35 do 40
Stal nierdzewna spawana

Stal nierdzewna spawana

Stal nierdzewna skręcana z powłokami PVC oraz mozaiką porcelanową

Stal nierdzewna skręcana z powłokami PVC oraz mozaiką porcelanową

Prawdopodobnie popularność najdroższego rozwiązania jest wynikiem wielu błędów wykonawczych basenów wybudowanych z początkiem lat 90 i na przełomie wieków. Należy jednak pamiętać, że żadne z powyższych rozwiązań nie jest rozwiązaniem pozbawionym wad i żadne z nich nie jest „lekiem na całe zło”, każde z nich może być i dobre i złe – najważniejszym czynnikiem wpływającym na ten aspekt jest czynnik ludzki zarówno na etapie wykonawstwa jak i już użytkowania. Każde z tych rozwiązań daje także inny efekt wizualny, jednak jest już to tak subiektywny aspekt, że pozostawimy go już Państwu do oceny.