Prezentujemy Państwu kolejny punkt w programie 20. Konferencji Baseny Polskie, którym będzie wystąpienie eksperta ds. zamówień publicznych – Pana Piotra Pieprzycy pt. “Dokumenty składane w postępowaniu z uwzględnieniem zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych”.

Tematyka prezentacji

Problematyka składania oferty oraz dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wciąż budzi emocje wśród zamawiających i wykonawców, w szczególności w zakresie badania ich aktualności. W sposób praktyczny przedstawiony zostanie proces ich weryfikacji przez zamawiających. Ponadto, prowadzenie elektronizacji w zakresie składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia spowoduje, że w zamówieniach publicznych powszechnym stanie się wykorzystanie podpisu elektronicznego, czego skutkiem może być pojawienie się wiele problemów praktycznych po stronie wszystkich uczestników postępowania.