Prezentujemy Państwu pierwszy temat, który zostanie omówiony podczas 21. Konferencji Baseny Polskie, zaplanowanej podczas targów Go Active Show w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie w dniu 24 maja 2019 roku. Tytuł prelekcji to: Kompaktowe systemy wytwarzania wody wysokoozonowanej w basenach kąpielowych, jako alternatywa drogich i skomplikowanych instalacji dozujących ozon gazowy. Problem omówi Pan Robert Muszański z firmy WOFIL.

Kompaktowe systemy wytwarzające wodę wysokoozonowaną można stosować do wszystkich rodzajów obiegów basenów kąpielowych i atrakcji wodnych bez względu na ich wielkość i obciążenie zanieczyszczeniami. Stosowanie odgazowanej wody wysokoozonowanej jest proste i bezpieczne w użyciu, a dzięki nowoczesnym rozwiązaniom wymaga niewielkiej powierzchni montażowej bez dodatkowego przygotowania infrastruktury podbasenia. Jest nowoczesną alternatywą drogich i skomplikowanych instalacji dozujących ozon gazowy. Wykorzystanie wody wysokooznowanej stosowanej pod wysokim ciśnieniem pozwala dezynfekować elementy infrastruktury basenowej, atrakcji wodnych, jacuzzi i wanien. Po myciu i dezynfekcji nie jest wymagane spłukiwanie dezynfektanta, gdyż ozon rozkłada się do tlenu w powietrzu w ciągu kilku minut. Wprowadzenie technologii ozonowania zmniejsza możliwość podrażnień błon śluzowych oczu oraz zmian skórnych i alergicznych. Zastosowanie ozonu utrzymuje cały obiekt w czystości mikrobiologicznej i pozwala obniżyć stężenie chloru związanego.

Aby zgłosić swój udział w konferencji wystarczy kupić bilet.