Kolejnym prelegentem 21. Konferencji Baseny Polskie będzie Pan Marian Dudko, szef firmy WAPOTEC POLSKA. W ramach prezentacji zostaną omówione sposoby na bazie technologii WAPOTEC (mającej atest PZH) do doraźnego, profilaktycznego i stałego przeciwdziałania obecności bakterii Legionella w wannach jacuzzi.

Ponadto zostaną poruszone główne problemy występujące w technologii uzdatniania wody basenowej tj. temat redukcji ilości choru związanego objawiającego się zmniejszeniem „charakterystycznego zapachu chloru” , temat redukcji ilości chloroformu (THM) do wartości zgodnej z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia. W prezentacji zostaną pokazane także przykładowe już funkcjonujące rozwiązania WAPOTEC dla wyeliminowania omawianych problemów.