Miło nam poinformować, że program zbliżającej się wielkimi krokami 19. Konferencji Baseny Polskie wzbogacił się o cztery kolejne wystąpienia.

Znani z wielu poprzednich edycji konferencji Jarosław Jerzy Rypniewski (Fundacja Ratownictwa Bezpieczni Nad Wodą) oraz Władysław Sobiech (Transcom Sp. z o.o) zaprezentują po dwa tematy, których opis prezentujemy poniżej.


Specyfika zapewnienia bezpieczeństwa na pływalniach zewnętrznych – całorocznych i sezonowych

Pływalnie zewnętrzne to obiekty o określonej specyfice. Te sezonowe gromadzą dużą liczbę użytkowników na ograniczonej przestrzeni wypełnionej dużą ilością atrakcji wodnych. Te całoroczne (stanowiące najczęściej zewnętrzną część pływalni krytych) ze względu na naszą strefę klimatyczną nastręczają dodatkowych trudności w zapewnieniu bezpieczeństwa, związanych chociażby z ograniczeniem widoczności parowaniem wody czy zimowym wyposażeniem ratowników wodnych.

Audyt bezpieczeństwa jako wsparcie procesu inwestycyjnego pływalni zewnętrznej

Wielu inwestorów, budujących pływalnię, zajmuje się problemem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników strefy mokrej pływalni, dopiero na etapie przygotowań do eksploatacji wybudowanego już w znacznej części obiektu. Tymczasem o zapewnieniu bezpieczeństwa należy myśleć już na etapie tworzenia koncepcji funkcjonalnej obiektu, a niezbędne korekty wprowadzać na dalszych etapach prac – projektowym i wykonawczym.


Filtrowanie i dezynfekcja wody basenowej – spełnienie wymogów rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia

Wymagania formalne i oczekiwania klientów w zakresie komfortu i bezpieczeństwa higienicznego użytkowania krytych pływali stale wzrastają. Jakie wybrać technologie filtracji wody basenowej oraz sposoby wspomagania dezynfekcji wody basenowej aby basen była atrakcyjny dla użytkowników oraz aby generował akceptowalny poziom kosztów? Funkcje koagulacji wody basenowej, czy to zbędne koszty i kłopoty eksploatacyjne czy może konieczny element układu uzdatniania wody. Podczas wystąpienia zostaną omówione praktyczne przykłady realizacji zarówno w małych gminnych ośrodkach jak i w obiektach w wielkich aglomeracjach.

Remonty i modernizacje kąpielisk zewnętrznych w praktyce

Wystąpienie daje odpowiedz na pytanie: jak przy ograniczonych środkach inwestycyjnych przeprowadzić remont niecek basenowych oraz instalacji uzdatniania wody w sposób umożliwiający ich bezproblemową eksploatację przez wiele lat? Prezentacja omówi podstawowe metody renowacji niecek basenowych poczynając od klasycznych technologii remontów niecek basenowych z wykorzystaniem zarówno materiałów mineralnych jak i żywicznych oraz stali nierdzewnej. Podczas wystąpienie zostaną przedstawione technologie filtracji wody basenowej, które są szczególnie predysponowanie dla obiektów zewnętrznych w polskich warunkach klimatycznych oraz sposoby działania mające na celu zachowania właściwych parametrów wody basenowej na kąpieliskach zewnętrznych.