Pan Andrzej Zimak z firmy Sabur Sp.z o.o., podczas 21. Konferencji Baseny Polskie, wystąpi z prezentacją pt. “Optymalne zarządzanie obiektami basenowymi sposobem na obniżenie kosztów eksploatacji

Zagadnienia jakie zostaną poruszone podczas prelekcji to:

  • stały monitoring i bieżąca informacja o parametrach pracy urządzeń i instalacji technologicznych,
  • zwiększenie efektywności energetycznej i ekonomicznej obiektu – obniżenie kosztów eksploatacji (TCO),
  • gwarancja utrzymania optymalnej temperatury wody i wilgotności,
  • zwiększenie zadowolenia użytkowników