Pan Piotr Glen, podczas 21. Konferencji Baseny Polskie, wystąpi z prezentacją pt. „Przepisy wdrażające RODO – najistotniejsze zmiany dotyczące Ośrodków Sportu, Basenów, Pływalni”.

Zagadnienia jakie zostaną poruszone podczas prelekcji to:

  • ustawa wdrażająca RODO do polskiego porządku prawnego – niespójne przepisy, ale przepisy
  • zmiany w Kodeksie Pracy;
  • nowe zasady stosowania monitoringu wizyjnego;
  • obowiązki informacyjne względem klientów – jak je realizować w prosty sposób;
  • pierwsze kontrole i kary UODO – czy i czego się obawiać