Kolejne wystąpienie, które znalazło się w programie konferencji Baseny Polskie, nosi tytuł “Zmiany w ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych i w innych powiązanych z nią aktach prawnych”. Temat omówi nasz ekspert ds. bezpieczeństwa – Pan Jarosław Jerzy Rypniewski.

Minęło już sześć lat obowiązywania przepisów Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, aktów wykonawczych do niej wydanych oraz powiązanych z nią aktów prawnych. Mimo wielu mankamentów sygnalizowanych od momentu jej uchwalenia, ustawa ta nie doczekała się w tym okresie kompleksowej nowelizacji, a jedynie drobnych poprawek poszczególnych artykułów. Zakres tych poprawek wynikał jedynie ze zmian w innych, powiązanych z nią ustawowo aktach prawnych. Obecnie procedowane są projekty aktów prawnych, które będą miały istotny wpływ na funkcjonowanie ratowników wodnych i podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, a tym samym na organizację sfery bezpieczeństwa przez zarządzających wyznaczonymi obszarami wodnymi.