Uwaga! Z przyczyn niezależnych od organizatora, prelekcja nie odbędzie się.

Prezentujemy Państwu kolejny temat, który zostanie omówiony podczas 21. Konferencji Baseny Polskie, zaplanowanej podczas targów Go Active Show w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie w dniu 24 maja 2019 roku. W trakcie prezentacji poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Analiza porównawcza energochłonności obiektów basenowych i prezentacja dobrych praktyk eksploatacyjnych.
  • Rynek energii i jej nośników. Czas i możliwości aktywnego w nim udziału.
  • Nowoczesne nie oznacza drogie. Narzędzia i technologie w walce z kosztami użytkowania energii.

Darmowa analiza porównawcza zużycia energii

Turbulencje na krajowym rynku energii, których aktualnie doświadczamy zmotywowały nas do zajęcia się tą problematyką. Uważamy, że są one zapowiedzią przyszłych znacznie poważniejszych i dalekosiężnych zmian które bez najmniejszej wątpliwości będą w sposób znaczący, a w niektórych przepadkach wręcz fundamentalny wpływać na funkcjonowanie naszych przedsiębiorstw.

Każda zmiana niezależnie od jej skali stwarza zagrożenia jak i szanse, a w tym przypadku szanse na optymalizację kosztów. Ocena potencjału możliwych do realizacji przedsięwzięć organizacyjnych mających na celu optymalizację kosztów użytkowania energii i jej nośników jest przedmiotem naszych działań.

Ankieta

Dlatego też zwracamy się do państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej ankiety i jej zwrotne przesłanie na adres kuzior.miroslaw@gmail.com. Ankieta zostanie wykorzystana do opracowania anonimowej analizy porównawczej zużycia energii przez obiekty basenowe oraz do przygotowania prelekcji na 21. konferencję Baseny Polskie. Chcemy podkreślić anonimowy charakter ankiety gdyż naszym celem nie jest ocenianie czy wyróżnianie kogokolwiek. W zamian nieodpłatnie zostaną państwu udostępnione wyniki tej analizy.

Wszelkie pytania dotyczące ankiety prosimy kierować na adres kuzior.miroslaw@gmail.com lub pod numer telefonu 575 951 063.

Wykonawcą i koordynatorem realizacji całości przedsięwzięcia jest Biuro Doradztwa Technicznego Mirosław Kuzior.

Pobierz ankietę